Van Vught Tegelwerken gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van deze website. Persoonlijke en zakelijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In het kader van de dienstverlening legt Van Vught Tegelwerken gegevens vast in een of meer bestanden. Hierbij houdt Van Vught Tegelwerken zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Door de website van Van Vught Tegelwerken te gebruiken, stem je in met het hierboven omschreven privacy beleid.