Als erkend tegelzetbedrijf staan wij voor de hoge norm in ons vak. Het realiseren van vloeren en wanden vereist een nauwgezette aanpak.

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in wandtegels (lijmen), vloertegels (in specie of lijmen), het verwerken van natuursteen en het uitvoeren van complexe / exclusieve betegeling.

Voor ieder betegelingsproject streven wij naar een optimale uitwisseling van informatie.

Daarbij stellen we hoge eisen ten aanzien van:

 ▪ ontwerp
 ▪ offerte / overeenkomst
 ▪ ondergrond
 ▪ materialen
 ▪ verwerking
 ▪ tegelwerk
 ▪ oplevering
 ▪ onderhoud

Tegelzetten is een professioneel beroep, Van Vught Tegelwerken werkt volgens de richtlijnen, eisen en specificaties die zijn vastgesteld in de bouwbranche en beroepsverenigingen.